RODO

INFORMACJE O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ   UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “SZÓSTKA”

25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest UKS “SZOSTKA”  z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 4, 82-300 Elbląg.

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez UKS “SZOSTKA”. Możesz to uczynić na trzy sposoby:

1)    mailowo: bekuk@wp.pl

2)    telefonicznie: 693281409

3)    korespondencyjnie:  UKS “SZOSTKA”   Al. J. Piłsudskiego 4, 82-300 Elbląg.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane dane osobowe, w celu:

1)    członkostwa w UKS “SZOSTKA”;

2)    dokonywać zgłoszeń do  zawodów organizowanych przez  UKS “SZOSTKA”, PZŁF i inne kluby.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym UKS “SZOSTKA” może ujawnić dane. Należą do nich:

1)    organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

2)    organizatorzy zawodów do udziału w których zgłoszono zawodnika.

 

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu rezygnacji z członkostwa w UKS “SZOSTKA”  a po jego usunięciu w terminach pozwalających  na UKS “SZOSTKA” dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

1)    dostępu do treści swoich danych,

2)    sprostowania danych,

3)    usunięcia danych,

4)    ograniczenia przetwarzania,

5)    przenoszenia danych,

6)    wniesienia sprzeciwu,

7)    cofnięcia zgody na członkostwo w  UKS “SZOSTKA” w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł być członkiem UKS “SZOSTKA”.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich 

Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pozdrawiamy,

Zarząd UKS “SZOSTKA”

 

Comments are closed.